Znak Politechniki Warszawskiej

Jak zamieszkać?

Zakwaterowanie w Domu Studenckim jest bardzo łatwe!

Miejsce w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej jest niezwykle łatwo zdobyć!

Wszystko odbywa się poprzez system kwaterunkowy, na nim znajdują się wszystkie informacje.

W ciągu roku akademickiego odbywa się kilka akcji kwaterunkowych dla studentów PW.

Miejsce można zdobyć również korzystając z Banku Miejsc.

Za cały kwaterunek w Domach Studenckich odpowiadają studenci, członkowie Komisji Kwaterunkowej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.