Znak Politechniki Warszawskiej

Rada Mieszkańców

Kim są przedstawiciele Samorządu w Domach Studenckich?

W każdym Domu Studenckim istnieje Rada Mieszkańców, która jest jednostką Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Są przedstawicielami wszystkich mieszkańców, dbając o ich wszystkie sprawy.

Do ich głównych zadań należy:

  • reprezentowanie wszystkich mieszkańców DS w akademiku i poza nim
  • współgospodarowanie DS
  • organizacja życia społecznego na terenie DS
  • wyrażanie opinii, uwag i wniosków związanych z działalnością DS
  • ustalanie z Kierownikiem DS wyposażenia i świadczeń na rzecz mieszkańców, a w szczególności środki czystości, higieny osobistej itp.

Rada Mieszkańców wybierana jest w powszechnych, tajnych wyborach przez mieszkańców DS i jej praca trwa kadencję. 

Komisją która zrzesza wszystkie Rady Mieszkańców jest Komisja Domów Studenckich.

Więcej o działalności Rady Mieszkańców przeczytasz tutaj: Akty Prawne